Voorpublicatie Down to Earth (copy)

Lianne Tijhaar

 

Nadenken over de rol en invloed van technologie

Voorpublicatie - Down to Earth

WIN dit boek!

Over de auteur

Lianne Tijhaar is wetenschapsjournalist en programmamaker, hoofdredacteur van Bij Nader Inzien en filosofiedocent aan onder meer de Universiteit van Amsterdam.

Over het boek

Technologie heeft de rol van religie overgenomen. Met een technical fix hopen we alle problemen de wereld uit te helpen. Hoewel we weten dat elke oplossing minstens net zo veel nieuwe problemen introduceert, hangt er rond technologie altijd nog een zweem van magie.

Het is lastig te beoordelen wat de invloed is van technologie op onszelf en onze omgeving. Dit boek introduceert daarom handvatten van denkers, ontwerpers en kunstenaars die down to earth stilstaan bij wat technologie doet. Ze laten zien hoe we een nieuwe balans kunnen vinden tussen technologie, mens en andere aardbewoners.

Down to earth presenteert niet alleen ideeën, maar markeert de start van Earthlinks, een nieuwe beweging voor iedereen die de urgentie voelt om samen te werken op het snijvlak van geesteswetenschappen en technologie.

Voorpublicatie

Inleiding

Het is zondagochtend en ik heb geen idee hoe laat het is. De wekker is niet afgegaan, want klokken bestaan bij ons thuis alleen op onze telefoons. Schermen zijn verboden op deze schermloze ochtend. Sinds we dit concept doorvoerden in ons huis, inmiddels zo’n twee jaar geleden, merk ik pas hoezeer ik vervlochten ben met het digitale netwerk om me heen.
   Muziek draai ik via Spotify, afspraken maken gaat via WhatsApp, boodschappen bestel ik bij Picnic, mijn dagelijkse work-out volg ik op YouTube en bijna ieder uur zoek ik wel iets op via Google. Bijvoorbeeld of de rozen in de tuin al gesnoeid moeten worden, en hoe dat ook alweer gaat. De schermloze zondagochtend bleek een serieuze uitdaging, want zelfs typische offline activiteiten als koken, wandelen, sporten en tuinieren gaan in mijn leven gepaard met een app.
   En natuurlijk, ik wil niet meer zonder. Veel technologieën hebben ons leven de afgelopen decennia op alle vlakken verrijkt. De komst van het internet maakte het mogelijk om wereldwijde informatie tot ons te nemen, met PET-scans komen we kankertumoren razendsnel op het spoor, dankzij Google Maps hoef ik nooit meer te verdwalen, en ik denk niet dat dit boek er was geweest – laat staan dat u het in handen zou hebben – als ik het met inkt had moeten schrijven.
   Handige hulpmiddelen maken ons leven aangenamer, maar ze staan niet alleen in dienst van de gebruiker. Terwijl we vanuit een luie stoel rondsurfen op onze smartphone, consumeren we niet alleen informatie, we produceren die ook. De slimme deurbel van je overbuurman registreert je lunchwandeling, de cookies in je browser onthouden dat je last hebt van een zeldzaam kwaaltje en je dating-app weet precies hoe aantrekkelijk je bent.
Ondernemers en marketeers zijn er dol op. We hebben de neiging om te denken dat het ons macht geeft, of geheime kennis. We geloven graag dat we met al die informatie revoluties kunnen ontketenen in de zorg of het onderwijs. Net zo makkelijk geven we onze data weg aan techgiganten zoals Google en Facebook. We voelen ons er misschien wat ongemakkelijk bij, maar uiteindelijk geloven we dat data ieders leven comfortabeler, beter en vrijer maakt.
   Maar er klinkt ook kritiek. De heerlijke nieuwe wereld begint scheurtjes te vertonen. De oplossingen die ons leven beter moesten maken, blijken toch niet altijd in ons voordeel uit te pakken. Algoritmes pompen fake news rond, manipuleren op wie we stemmen en laten ons spullen kopen die we niet nodig hebben. De roep om regulering klinkt steeds luider, zelfs – of juist – uit de hoek van de technologieontwikkelaars.
   In de Netflix-documentaire The Social Dilemma vertellen afvalligen uit Silicon Valley dat ze zich niet langer kunnen vereenzelvigen met de ethiek van de techreuzen. Ze waarschuwen dat hun voormalige werkgevers miljarden verdienen aan het aanwakkeren van angst en verontwaardiging. Genuanceerde boodschappen trekken minder aandacht, en dat gaat ten koste van de reclame-inkomsten. In de film leggen korte sketches de sinistere keuzes van een algoritme bloot als jij nietsvermoedend door je tijdlijn scrolt.
   Hoe terecht de zorgen van de oudgedienden ook zijn, ze lijken nog steeds te geloven in het Grote Idee waar deze platforms op zijn gestoeld: dat data ons gedrag kunnen voorspellen. Daarachter schuilt een mensbeeld dat er niet alleen van uitgaat dat we worden beïnvloed door machines; we zijn ook te begrijpen als machines. Als we maar genoeg data verzamelen, kunnen we doorgronden wie we zijn. Wees zuinig op je data, luidt de boodschap van de alarmerende voorspellers, anders nemen de algoritmes van de techgiganten je over.
   De documentaire waarschuwt voor platforms die profiteren van het aanwakkeren van angst en verontwaardiging, maar zaait zelf ook vooral angst. De kijker kan weinig anders dan roerloos achterblijven, wetende dat elke beweging data produceert. Behalve de roep om de macht van de techgiganten aan banden te leggen en verslavende algoritmes onschadelijk te maken, bieden de critici weinig bewegingsruimte om onze toekomst anders vorm te geven. Wat kunnen we doen, behalve heel hard ‘nee’ roepen? Hoe doorbreken we die verlamming?
   In dit boek ga ik op zoek naar nieuwe bewegingsruimte. Die vinden we niet door in één richting naar voren te kijken, langs de lijn der verwachting, zoals vooruitgangsdenkers ons willen doen geloven. De ratrace waarin je almaar door moet denderen omdat je er anders uitligt, belet ons juist om te bewegen. Je kunt nog maar een kant op.
   Om onze vrijheid te behouden, zullen we juist andere richtingen moeten verkennen. Niet alleen vanaf de tekentafel in ons kantoor of laboratorium, maar down to earth, met oog voor de reële gevolgen van onze keuzes voor andere aardbewoners en toekomstige generaties. In dit boek ga ik in gesprek met filosofen, activisten en kunstenaars over de relatie tussen mens en techniek, bestaande machtsdynamieken en manieren om onze toekomst opnieuw te vormen. Die toekomst is onzeker en glibberig, we hebben haar nooit volledig in de hand, maar ze komt ook niet ‘op ons af’. Wij geven haar mede vorm.
   In het eerste hoofdstuk bezoek ik techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek in zijn DesignLab in Enschede. Hoewel hij zich ook zorgen maakt over de impact van technologie op ons gedrag, kiest hij een andere aanpak dan de alarmisten. Die aanpak laat zich het beste beschrijven als positief in plaats van negatief: niet het onwenselijke buitenhouden, maar het wenselijke vormgeven. Als we begrijpen onder welke voorwaarden mensen optimaal kunnen floreren, dan kunnen we daar actief vorm aan geven mét techniek. Zijn werk begint waar The Social Dilemma ophoudt.

(Dit is een deel van de inleiding van Down to Earth)

Down to Earth

Lianne Tijhaar

€ 15,00

Hoofdstuk 1 – De wereld opnieuw ontwerpen

In gesprek met Peter-Paul Verbeek
Enschede, Nederland

De populaire documentaire The Social Dilemma, die wekenlang de hitlijsten van Netflix domineerde, is een alarmerende waarschuwing voor de gevaarlijke impact van sociale netwerken: de verslavende algoritmes van Facebook, Twitter en Instagram perken onze vrijheid in. De nietsvermoedende gebruiker wordt gemanipuleerd en misleid met reclameboodschappen en nieuwsberichten die onze diepste angsten, verlangens en vermoedens versterken. De algoritmes laten ons beslissingen nemen die eigenlijk niet van ons zijn: van de aankoop van een shampoo tot onze stem op een politieke partij.
   Angst voor technologie is van alle tijden. Al sinds er techniek bestaat, zijn mensen bang dat die ons gaat overheersen. De Griekse filosoof Plato dacht dat de uitvinding van het schrift ons geheugen zou bederven, want alles wat je opschrijft hoef je niet te onthouden. Tijdens de industriële revolutie sloegen arbeiders weefmachines kapot uit vrees voor hun baan. En ook vandaag de dag is de angst voor technologie springlevend. Als je ‘s morgens wakker wordt en automatisch naar je telefoon grijpt, dringt de vraag zich op: ben je nog een gebruiker of word je gebruikt?
   Dit hoofdstuk gaat niet over de vraag of die angst reëel is of niet. Hoewel daar veel over te zeggen valt, levert het volgens techniekfilosoof Peter-Paul Verbeek meer op als we eerst een laag dieper kijken. Waar komt die angst vandaan? Dan ontdekken we een dominante manier van denken over technologie.
   In onze manier van denken plaatsen we technologie steeds tegenover de mens, zegt Verbeek. De mens is het ‘subject’ met emoties en intenties, daartegenover staat technologie als het levenloze ‘object’. Als objecten het gebied van de subjecten binnentreden, schieten we in de verdediging. Techniek is de gevaarlijke indringer die we buiten moeten houden.
   We kunnen ook anders kijken naar technologie. In zijn wereldbeeld staan mens en technologie niet tegenover elkaar, maar verbindt techniek ons met de wereld om ons heen. Techniek vormt een medium voor ons bestaan: alles wat we zien, horen en doen wordt gemedieerd door technologie. Door de ontdekking van het schrift en het internet zijn we de mensen geworden die we nu zijn. Een menselijke wereld zonder technologie is letterlijk ondenkbaar geworden.
   Mens en technologie zijn onlosmakelijk met elkaar verknoopt: wij maken technologie, maar de technologie maakt ons ook. Echoscopie veranderde wat het betekent om een kind te verwachten. Een ongeboren kind werd een potentiële patiënt. Ouders moeten opeens kiezen of ze wel een kind met het Syndroom van Down willen. MRI-scanners veranderden hoe hersenwetenschappers het gedrag van mensen begrijpen. Techniek vormt wie wij zijn en wat de wereld voor ons is.
   De echte vraag is niet hoe we de macht van technologie buiten de deur houden, maar hoe we vormgeven aan onze samenleving waarin technologie een steeds grotere rol speelt. Voor welke doeleinden gebruiken we technologie? Hoe geven we opnieuw vorm aan de zorg en het onderwijs? De ethiek van Verbeek draait niet om het weghouden of toelaten van techniek, maar om het vormgeven van een verbinding die er altijd is. Geen ethiek van buitenaf, maar van binnenuit.
   Verbeek is hoogleraar Filosofie en Techniek aan de Universiteit Twente. Hij is verbonden aan verschillende nationale en internationale commissies die zich buigen over de ethiek van wetenschap en techniek. Op wereldschaal is hij voorzitter van Unesco’s World Commission for the Ethics of Science and Technology, waar hij studies doet over water, landgebruik, the internet of things, robotica en kunstmatige intelligentie.
   We ontmoeten elkaar in het DesignLab aan de Universiteit Twente, waar Verbeek mededirecteur is. In het DesignLab werken onderzoekers uit verschillende disciplines samen aan innovatieve projecten, zoals een brug die zichzelf 3D-print en een burgerproject waarin een patiënt zijn eigen ziekte onderzoekt. De doelstelling van het DesignLab is om met wetenschap en technologie een bijdrage te leveren aan de grote uitdagingen van onze samenleving.
   Als filosoof voelde Verbeek zich steeds ongemakkelijker bij een ethiek vanaf de zijlijn: zonder vuile handen te maken roepen wat verkeerd is. Daar wordt de wereld niet beter van. Daarom zit hij in verschillende adviesraden, van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) en het Rathenau Instituut. Daar denkt de hoogleraar Filosofie en Ethiek actief mee over beleid.

Je maakt deel uit van een UNESCO Expert Group die internationale aanbevelingen doet over de ethiek van kunstmatige intelligentie. Waarom is het belangrijk om dit gesprek op mondiaal niveau te voeren?

Technologieën zoals kunstmatige intelligentie overstijgen de schaal van regio’s of landen. Hun impact gaat veel verder. Ze veranderen onze geest. Overal zitten algoritmes achter die ons wereldbeeld meehelpen vormen. We hebben tot nu toe weinig moeite gedaan om op ethisch niveau met de hele wereld daarover te spreken. De ambitie van Unesco is om dat gesprek wel te voeren.
   Als we de geest beïnvloeden met technologie, dan moet je daar verantwoord mee omgaan. Wat staat er op het spel op het gebied van wereldvrede? Wat blijft er over van de nuances van kleine talen als we met machines elke taal kunnen vertalen? Wat doen Spotify en Netflix met ons gevoel voor culturele diversiteit? Moet je alleen suggesties krijgen die lijken op dingen die je al leuk vond, of is het een pedagogische taak om af en toe iets anders aan te bieden? Of is dat dan paternalisme?
   Ik heb niet per se antwoorden op zulke vragen, maar als we niks doen dan worden we ook beïnvloed, maar dan door de toevallige manier waarop die algoritmes zijn getraind. We kunnen er dus beter verantwoordelijkheid voor nemen. Dat betekent niet dat we weer de baas moeten worden over technologie, want dat is onmogelijk. We kunnen ons niet onttrekken aan technologie, we zijn erdoor gevormd. Die verwevenheid tussen mens en techniek maakt het waanzinnig complex om invulling te geven aan die verantwoordelijkheid.
   Technologie beïnvloedt immers niet alleen de samenleving, maar ook de waardenkaders die we gebruiken. Er is geen onafhankelijk meetinstrument. De waarden waarmee we techniek beoordelen zijn zelf technologisch gemedieerd. We willen onze privacy beschermen tegen Google Glass, maar ons begrip van privacy wordt gekleurd door Google Glass. De slimme bril opent nieuwe interpretaties van privacy, zoals het recht om alleen gelaten te worden of controle over je persoonlijke gegevens.
   Kritisch zijn kan alleen van binnenuit, door aan de grens van het systeem te gaan staan. De Franse filosoof Michel Foucault noemt dat een ‘grenshouding’. Je kunt aan de grens gaan staan en van daaruit kijken wat erin zit, maar je realiseert je dat je dat altijd doet in de taal van het systeem.

Algoritmes sturen ons gedrag. Ze bepalen naar welke muziek je luistert en welke resultaten je ziet in Google. Begrijp je dat mensen hun hakken in het zand zetten en zeggen: ‘Ho eens even met die techniek’?

Dat snap ik goed. Sterker nog, ik kom vanuit eenzelfde bezorgdheid. Die drijft mij net zo sterk als mensen die daaruit concluderen dat we naar de noodrem moeten zoeken. Het verschil is: ik denk niet dat die noodrem er is. De kernvraag is voor mij niet ‘Ja of nee?’, maar ‘Hoe?’.
   Niemand wil kernwapens, maar ze zijn er. Op het moment dat ze bedacht zijn, hebben ze al invloed. We zullen een manier moeten vinden om daarmee te dealen. Ik zie techniek als een soort lot. Dat is niet altijd leuk. Natuurlijk maak ik me ook zorgen over kunstmatige intelligentie. Maar het antwoord op die zorgen is niet dat we die techniek moeten verbieden. Je moet het probleem recht in de ogen kijken.
   Om recht te doen aan die zorgen, moeten mensen erop kunnen vertrouwen dat ze gehoord worden tijdens de ontwikkeling, maar ook tijdens de implementatie en het gebruik van een technologie. Mensen moeten nog iets te zeggen hebben en instellingen kunnen veranderen. Mijn diepe overtuiging is dat dat een beter antwoord is dan heel hard proberen aan een noodrem te trekken die nergens op aangesloten is.

(Dit is een deel van hoofdstuk 1 van Down to Earth)

Informatie

Titel

Down to Earth

Taal

Nederlands

Bindwijze

Paperback

Druk

1

Verschijnings-datum

oktober 2021

Aantal pagina's

96

Auteur

Lianne Tijhaar

Uitgever

Lontano

ISBN

9789493219052

Genre

Filosofie & Religie

WIN dit boek! 

Maak kans op een exemplaar van Down to earth

  • Zorg dat je geabonneerd bent op Bazarow Magazine.
  • Stuur een mailtje naar info@bazarow.com met het boek dat jij graag wil winnen. Je mag per gezin/familie/adres maximaal 1 keer voor 1 boek meedoen per editie van Bazarow Magazine. Zend je toch 2 keer in, dan loot je niet mee, voor geen enkel boek!
  • Meedoen voor Down to earth kan tot en met donderdag 28 oktober 2021.

Deze week in Bazarow Magazine

Lees hier wekelijks interviews met schrijvers, voorpublicaties van nieuwe boeken, columns, de agenda en het laatste boekennieuws.

Voorpublicatie - Down to Earth

Lianne Tijhaar

Voorpublicatie - De erfenis van Pilatus

Anne-May Wachters-van der Grinten

Interview - Zaïre Krieger

Marnix Verplancke

De maand van de geschiedenis bij Orlando

Het destructieve leed van Charles Bukowski

Jolanda Ivonne Clément 

Interview - Jessica de Jong

Hanneke Tinor-Centi

Column 

Plaatjes kijken?

Liliane Waanders

Doeke Sijens zet vergeten schilders opnieuw in de schijnwerpers

Column
Leermeesters van het kwaad

Roeland Dobbelaer

Nieuws

Lees hier het laatste nieuws van Bazarow

Agenda

Altijd ontvangen?

Meld je aan en ontvang dit gratis digitale magazine elke twee weken in je mailbox.